Sut i Dalu

Ar gyfer unrhyw ymholidau, cysytllwch a'r swyddfa ffioedd 01970 622043 rhwng 09:00 a 16:00 ar Dydd Llun i Dydd Gwener. 

Gall myfyrwyr gwneud apwyntiad i drafod taliadau ffioedd ar ddydd Mercher rhwng 9:00-12:40 a 14:00-15:20 yn y swyddfa gyferbyn â phrif dderbynfa Penbryn 

Gall myfyrwyr glicio ar y ddolen hon i archebu eu slot amser dewisol. 

 

Taliad Llawn a Rhandaliadau

Daw ffioedd dysgu yn ddyledus yn llawn pan fyddwch yn cofrestru, oni bai eich bod yn sefydlu Cynllun Talu Cylchol Cerdyn trwy ein porth ar-lein, i ganiatáu taliad trwy uchafswm o dri rhandaliad, a fydd yn cael eu tynnu o'ch cerdyn talu ar ddyddiadau a bennwyd ymlaen llaw pob tymor. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod digon o arian ar gael yn eich cyfrif i wneud y taliad.

Talu ar-lein yw’r unig ddull sydd ar gael lle gellir talu’r Ffioedd Dysgu mewn rhandaliadau a RHAID eu sefydlu cyn gynted â phosibl ar ôl i chi gofrestru, neu rydych mewn perygl o golli’r taliad cyntaf sy’n ddyledus.

Mae angen taliad llawn ar unwaith ar bob dull talu arall.

 

Talu Ar-lein ar gyfer DU£ Cynlluniau Talu Cylchol Cerdyn Debyd/Credyd y DU£

Pob Trosglwyddiad Banc a Thaliadau Cerdyn Eraill

Mae gennych ddau opsiwn i wneud taliad gan fod gan y Brifysgol ddau bartner talu fel a ganlyn:

Sylwch NAD YDYM yn derbyn taliadau mewn arian parod ar gyfer Ffioedd Dysgu

Bydd pob trosglwyddiad banc, taliad debyd/credyd neu gerdyn, gan gynnwys rhai taliadau Banc  gwlad leol, yn ymddangos fel opsiwn i’w dalu trwy bartner y Prifysgolion, TransferMate. Cymorth 24/7 mewn ieithoedd lleol ar gael. Bydd cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob opsiwn yn ymddangos i chi ddewis ohonynt heb unrhyw gostau trafodion ychwanegol.

TransferMate Student Payment Instructions

 

Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd wedi partneru â Flywire i ddarparu dull talu syml a chost-effeithiol. Mae'r dull talu hwn yn caniatáu i fyfyrwyr rhyngwladol a chartrefi dalu yn eu harian lleol.

Mae Flywire yn caniatáu ichi:

  • Talu mewn dros 150 o arian cyfred
  • Arbed arian ar ffioedd banc a chyfnewid
  • Talu o unrhyw wlad ac unrhyw fanc
  • Talu trwy drosglwyddiad banc, cerdyn credyd a debyd ac atebion e-waled gan gynnwys Alipay & Paypal
  • Traciwch eich taliad ar-lein 24/7
  • Derbyn diweddariadau e-bost a thestun ynghylch eich statws talu
  • Cymorth cwsmeriaid amlieithog pwrpasol 24/7

 

Taliad drwy Noddwr (ag eithro rhiant)

Os yw’r myfyriwr wedi sicrhau nawdd am cyfanswm y ffioedd neu rhan o’r ffioedd, mae’n ofynol i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth o’r nawdd cyn cofrestru. Os na darperir tystiolaeth bydd y myfyriwr yn gyfrifol am y ffioedd  llawn,  a’r un telerau talu a ffioedd dysgu arferol.

Os bydd noddwr yn methu talu’r ffioedd , bydd y myfyriwr yn gyfrifol am dalu’r ffioedd.